DPS w Rudzie Różanieckiej prowadzi nabór na stanowisko kierownicze

Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej prowadzi nabór na urzędnicze stanowisko kierownicze Kierownika Działu Opieki Podstawowej w Rudzie Różanieckiej. 

Nazwa stanowiska: Kierownik Działu Opieki Podstawowej
Wymiar czasu pracy: pełny etat - godzinach 7:30 - 15:30
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej
Termin zatrudnienia: 1 lipca 2024 roku

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 • wymagania niezbędne:
 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe, w szczególności: medyczne, pedagogiczne, psychologiczne, polityka społeczna, nauki o rodzinie;
 5. posiada co najmniej 5 letni staż pracy w pomocy społecznej;
 6. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 7. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 8. brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania przedmiotowego stanowiska.
 • wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz pozostałych aktów prawnych regulujących sprawy pomocy społecznej,
 2. znajomość zagadnień w zakresie funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,
 3. co najmniej 2 -letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach pomocy społecznej - znajomość przepisów Kodeksu Pracy, a w szczególności regulujących czas pracy pracowników,
 4. mile widziana specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 5. posiada predyspozycje, między innymi:
 • sumienność,
 • rzetelność,
 • kreatywność,
 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność,
 • dyspozycyjność,
 • obowiązkowość,
 • umiejętność pracy z zespołem i zarządzania zespołem ludzkim,
 • umiejętność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem,
 1. znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych.

Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kompleksowe rozwiązywanie problemów wynikających z zadań Działu.
 2. Wdrażanie indywidualnych planów wspierania mieszkańców i nadzór nad ich realizacją.
 3. Zapewnienie właściwej opieki medycznej i pielęgnacyjnej mieszkańcom Domu.
 4. Nadzór nad utrzymaniem właściwego stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń Domu.
 5. Nadzór nad organizacją zajęć kulturalno-oświatowych i terapeutycznych.
 6. Nadzór nad prawidłowością prowadzonej dokumentacji terapeutycznej, medycznej, socjalnej i osobowej mieszkańców.
 7. Organizacja, kierowanie i nadzór nad podległymi pracownikami Działu.
 8. Zapewnienie prawidłowego i terminowego sporządzania sprawozdań z realizacji zadań Działu Opieki Podstawowej.
 9. Opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych.
 10. Opracowywanie harmonogramu czasu pracy podległych pracowników i nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy.
 11. Rozliczanie czasu pracy podległego personelu.
 12. Gospodarowanie w obrębie Domu lekami dla mieszkańców - zamawianie leków zleconych przez lekarzy, przyjmowanie i wydawanie leków na oddziały.

Więcej informacji na stronie: dps-rudarozaniecka.pl/nabory-na-wolne-stanowiska 

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Ostatnio dodane

Wybory samorządowe 2024

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

ZDJĘCIA

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.