Bank Spółdzielczy w Lubaczowie rekrutuje

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie rozpoczął nabór na stanowisko „Specjalista ds. technicznych”. CV można składać do 27 czerwca.

Bank Spółdzielczy w Lubaczowie to jeden z największych banków spółdzielczych w województwie Podkarpackim. To instytucja z ponad stuletnią tradycją, głęboko zakorzeniona w lokalnym społeczeństwie. To nowoczesny bank, zbudowany na wiarygodności i zaufaniu Klientów. 

Chcesz się rozwijać zawodowo i inwestować w siebie?
Rozpocznij z nami współpracę na stanowisku:
Specjalista ds. technicznych
Miejsce pracy: Lubaczów

Główne zadania:

 • Nadzór i zapewnienie sprawności technicznej urządzeń, sprzętu i wyposażenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa technicznego Banku (w tym systemów wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, systemów alarmowych, ppoż, CCTV), współpraca w tym zakresie z firmami zewnętrznymi, którym Bank zleca w ramach umowy wykonanie określonych zadań.
 • Nadzór nad działaniem systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania w placówkach Banku.
 • Monitorowanie stanu technicznego obiektów, organizowanie i realizacja bieżących napraw w obiektach, organizacja techniczna remontów i modernizacji obiektów bankowych.
 • Administrowanie nieruchomościami i lokalami Banku w zakresie prowadzenia dokumentacji obiektów oraz bieżąca aktualizacja i wykonywanie zadań wynikających z tego tytułu, w tym przeglądów okresowych.
 • Zaopatrzenie i dystrybucja rzeczowych składników majątku (wyposażenie w sprzęt techniczny, urządzenia biurowe).
 • Analiza zużycia i nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem energią elektryczną i paliwem gazowym. Opracowywanie cyklicznych raportów i rekomendowanie zmian w tym zakresie.

Wymagania:

 • Wykształcenie techniczne lub na kierunku Budownictwo i pokrewne – mile widziane.
 • Uprawnienia elektryczne – SEP.
 • Znajomość podstaw prawa budowlanego.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, czytania i rozumienia zapisów dokumentacji technicznych.
 • Doświadczenie w naprawach drobnych usterek na pograniczu różnych branż (zmysł ‘’złotej rączki’’) będzie dodatkowym atutem.
 • Znajomość pakietu MS Office (Excel, Word) w stopniu min. podstawowym.
 • Prawo jazdy kat. B – wymagane. Umiejętności analityczne.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne, umiejętność współpracy.
 • Dobrze rozwinięte umiejętności w zakresie organizacji pracy własnej.
 • Sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kultura osobista.
 • Duża otwartość na dynamiczne tempo pracy i podnoszenie kwalifikacji.
 • Gotowość do wykonywania pracy na wysokości do 3 m.

Oferujemy: 

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy
 • Szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje oraz umożliwiające uzyskanie niezbędnych uprawnień
 • Opieka medyczna dla pracowników i najbliższej rodziny
 • Pracowniczy Program emerytalny
 • Ubezpieczenia na życie
 • Siłownia na terenie firmy
 • Dofinansowanie wypoczynku i dodatkowe świadczenia socjalne
 • Preferencyjne pożyczki w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Pyszna kawa i imprezy integracyjne w zgranym zespole
 • Inicjatywy dobroczynne ( w tym dodatkowy dzień wolny na wolontariat)

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających cv i list motywacyjny  w terminie do 27 czerwca 2024  r. na adres: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, ul. Rynek 28,  37-600 Lubaczów lub adres e-mail kadry@bslubaczow.pl 

W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w cv / liście motywacyjnym oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

„Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji.

Na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie, ul. Rynek 28, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane  stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczonego tam zdjęcia (wizerunku). Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie.”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, z siedzibą w Lubaczowie, przy ul. Rynek 28.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail iod@bslubaczow.pl. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ostatnio dodane

Wybory samorządowe 2024

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

ZDJĘCIA

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.