Powiat lubaczowski: Apelują o oszczędzanie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach oraz Urząd Gminy Wielkie Oczy proszą mieszkańców o racjonalnie gospodarowanie wodą, a przede wszystkim o ograniczenie podlewania ogródków i trawników.

Apel ZGK w Oleszycach:

- W związku z bardzo dużym zużyciem wody, Zakład Gospodarki Komunalnej w Oleszycach zwraca się do mieszkańców miejscowości Futory o ograniczenie poboru wody z sieci wodociągowej. Szczególnie dotyczy to podlewania wodą ogródków przydomowych, działkowych oraz innych terenów zielonych. Podlewanie w godzinach wieczornych przez dużą liczbę mieszkańców ogranicza możliwość uzupełnienia wody w zbiornikach w godzinach nocnych, a w związku z tym może okresowo wystąpić obniżone ciśnienie wody w sieci wodociągowej do zaniku włącznie. W związku z powyższym apeluje się o ograniczenie zużycia wody wyłączenie do celów sanitarnych i spożywczych. Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za mogące wystąpić uciążliwości. - czytamy w komunikacie ZGK w Oleszycach

Z kolei Urząd Gminy Wielkie Oczy wydał krótki komunikat:

- W związku z bardzo dużym poborem wody zaczyna jej brakować i mogą wystąpić przerwy w jej dostawie. Dlatego prosimy o racjonalne korzystanie z gminnych zasobów - tak by wody wystarczyło dla wszystkich.

Urząd Gminy Narol: STOP kradzieży wody!

Urzędnicy z Gminy Narol apelują o zgłaszanie przypadków kradzieży wody:

- W związku z trwającą suszą oraz brakiem opadów atmosferycznych, odnotowujemy wzrost przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. W związku z tym Gmina Narol prosi o ujawnienie wszelkich nieprawidłowości i ingerencji w urządzenia pomiarowe na posesjach na terenie całej gminy. Za nielegalny pobór wody i odprowadzenie ścieków cierpią uczciwi mieszkańcy.

By skutecznie walczyć z nieuczciwymi odbiorcami wody, bardzo ważna jest współpraca z mieszkańcami. Apelujemy, aby nie pozostawać obojętnym na zauważone przypadki awarii, uszkodzenia, przecieki, przypadki wandalizmu hydrantów oraz kradzieży wody z hydrantu i prosimy o niezwłoczną informację o takich zdarzeniach na numer tel. 16 63 17 003(czynne w godzinach pracy Zakładu).

Zgodnie z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz.U. 2020 poz. 2028 ) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5.000 zł. „Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.” Również przypominamy o zakazie poboru wody z hydrantów na sieci wodociągowej. Niedostosowanie się do w/w zakazu grozi wysoką karą pieniężną. - czytamy w komunikacie Urzędu Gminy Narol

PRZECZYTAJ TAKŻE:

REKLAMA:


UWAGA!

Od 18 marca 2022 roku publikacja komentarzy na portalu ZLUBACZOWA.PL jest możliwa tylko po uprzednim zarejestrowaniu konta. 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAREJESTROWAĆ KONTO

Masz już konto? Zaloguj się

Regulamin forum znajduje się pod tym linkiem, natomiast polityka prywatności tutaj. Rejestrując konto akceptujesz zasady.

Ostatnio dodane