Wydano list gończy za obywatelem Ukrainy

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie poszukują obywatela Ukrainy – Ruslan Kharevych vel Vasyl Movchan vel Andrii Povazhnyi.

Mężczyzna poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie II Wydział Karny za przestępstwo z art. 264 §2 kk i art.13§1 kk w zw. z art. 264§2 kk w zw. z art. 12§1 kk.

Przestępstwa o których mowa art. 264 §2 kk dotyczą nielegalnego przekraczania granicy.

Art. 264 § 2. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Natomiast art.13§1 kk jest zatytułowany jako "Usiłowanie. Udolność i nieudolność"

Art.  13. §  1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

Osoby, które znają miejsce pobytu poszukiwanego lub mają informacje mogące przyczynić się do jego zatrzymania, proszone są o kontakt z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie, tel. 47 8242 337, tel. kom. 510 997 490 lub z dyżurnym Policji pod nr 47 8242 310 bądź numerem alarmowym 112.

Źródło: KPP Lubaczów

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Najbliższe wydarzenia