ZUS: dodatkowy zasiłek opiekuńczy – do 25 kwietnia

Rodzice mogą nadal korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Prawo do niego zostało przedłużone do 25 kwietnia. Przysługuje on m.in. w razie zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, przedszkola lub klubu dziecięcego.

"Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie został wydłużony. Do 25 kwietnia uprawnieni rodzice mogą skorzystać z tej formy wsparcia. Jest ona szczególnie ważna w trudnym czasie pandemii koronawirusa. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego i inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w razie ograniczonego otwarcia takich placówek”- mówi rzecznik ZUS na Podkarpaciu – Wojciech Dyląg.

Świadczenie to przeznaczone jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kiedy dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego). Zasiłek ten nie przysługuje również, gdy szkoła zapewni opiekę dziecku i rodzic z tej opieki skorzysta.

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Nie zmieniły się zasady występowania o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem (dostępne na www.zus.pl). Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80 proc. wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych.

Ważne:


Do 18 kwietnia 2021 r.:

 1. szkoły podstawowe,
 2. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego,
 3. żłobki,
 4. kluby dziecięce,
 5. dzienni opiekunowie

mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom osób:

 1. zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizujących zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełniących służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonujących działania ratownicze,
 6. zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. zatrudnionych w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. zatrudnionych w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. zatrudnionych w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizujących zadania na terenie tych jednostek.

Ponadto w okresie od 29 marca 2021 r. do 18 kwietnia 2021 r. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i podmioty prowadzące inne formy wychowania przedszkolnego mają obowiązek zapewnić opiekę dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jeżeli jednak rodzic nie skorzysta z opieki nad dziećmi zapewnionej przez żłobek, klub dziecięcy, dziennego opiekuna, przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej i inną formę wychowania przedszkolnego lub przez szkołę, przysługuje mu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez taką placówkę, nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Komentarze   

ObywatelS
+2 # ObywatelS 2021-04-12 12:17
Kiedy w końcu łaskawie zostanie otwarta gospodarka?
Może łaskawie ktoś w końcu się pochyli nad katastrofą polskich firm. Hotelarze, restauratorzy, siłownie i wiele innych branż są na skraju bankructwa. Wygląda to tak, jak by celowo ktoś próbował wykosić te biznesy, żeby można było przejąć te firmy i ich majątek za bezcen. No ale, drodzy wyborcy chcieliście to macie. Jeszcze wszystkim te miliony plus się odbiją głęboką czkawką, jak wam nałożą chomąto na karki.
Oczywiście wszystko w granicach prawa, bo COVID.
Pozdrawiam dykta i karton.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010
-11 # polak2010 2021-04-12 19:13
Typowy Leming tzw.(ang. useful idiots)
To po zasiłek pierwszy leci i jeszcze go trzeba osobiście o remoncie drogi informować bo w godzinach szczytu pięć minut dłużej będzie stał :lol: :lol: :lol:
I na winko będzie a narzekać jak potrafi
(Jak to wszyscy kradną :D ) a sam do roboty się nie weźmie tylko całe życie kombinować.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
AntyPiS
+6 # AntyPiS 2021-04-12 23:54
Cytuję polak2010:
Typowy Leming tzw.(ang. useful idiots)
To po zasiłek pierwszy leci i jeszcze go trzeba osobiście o remoncie drogi informować bo w godzinach szczytu pięć minut dłużej będzie stał :lol: :lol: :lol:
I na winko będzie a narzekać jak potrafi
(Jak to wszyscy kradną :D ) a sam do roboty się nie weźmie tylko całe życie kombinować.


No i widzisz Papieżu. Nie trzeba było prowokować :D Uderz w stół a wyznawca PiS się odezwie :D Widzę po wpisie polaku2010, że napisałeś ten swój komentarz, aby napisać byle co bo to nawet na hejt słabe. Może rzeczywiście popij sobie tego winka o którym piszesz to możesz wymyślisz coś sensowniejszego :lol:
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Ostatnio dodane

Wybory samorządowe 2024

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

ZDJĘCIA

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.