http://zlubaczowa.pl/images/wybory-2018.jpg

"Wybierz perspektywy i przyszłość". Rozmowa z kandydatem PiS do Rady Powiatu Stanisławem Zagrobelnym

W powiecie lubaczowskim, po 20 latach rządów znanej opcji, czas na zmianę, czas na realizację nowych, perspektywicznych pomysłów i skierowania naszej małej Ojczyzny na tory rozwoju. - mówił w rozmowie z portalem ZLUBACZOWA.PL kandydat do Rady Powiatu Lubaczowskiego Stanisław Zagrobelny. Zapraszamy do przeczytania rozmowy.

Redakcja: Panie Stanisławie, dlaczego zdecydował się Pan kandydować w nadchodzących wyborach do Rady Powiatu?
W nadchodzących wyborach samorządowych zdecydowałem się na kandydowanie do Rady Powiatu w Lubaczowie z okręgu obejmującego gminy: Lubaczów, Oleszyce, Stary Dzików, Wielkie Oczy.
Kandyduję z listy nr 10 Prawo i Sprawiedliwość. Partia ta posiada prorozwojowy program gospodarczy dla Polski i spójne z nimi programy dla każdego szczebla samorządności: dla Podkarpacia, Powiatu, w tym powiatu lubaczowskiego, Miast i Gmin. Powstał on w wyniku kilkuletnich konsultacji  z mieszkańcami poszczególnych miast i gmin.

Co wynika z tych programów?
W powiecie lubaczowskim, po 20 latach rządów znanej opcji, czas na zmianę, czas na realizację nowych, perspektywicznych pomysłów i skierowania naszej małej Ojczyzny na tory rozwoju. W lubaczowskiem jest potrzebne, jak człowiekowi do życia tlen, nowe spojrzenie na priorytety kierunków rozwoju. Nie wszyscy mogą żyć i wyżyć z agroturystyki. Powiat lubaczowski ma walory naturalne, zasoby i możliwości rozwojowe. Mieszkańcy Powiatu ze swoją kreatywnością -  zasługują na to, a wspaniała młodzież winna mieć perspektywy, by tutaj, w swoim miejscu urodzenia - żyć i być. Nie możemy pozostawać skansenem, kolonią, z której wyjeżdżają surowce poza powiat i tam tworzą miejsca pracy. Należy tworzyć warunki zgodnie z kompetencjami samorządu, by tu na miejscu, surowce były przerabiane, a wyjeżdżały stąd produkty o jak najwyższym stopniu przetworzenia.

Samorządy: powiatowy i gminne, mają tu dużą rolę do odegrania - chociażby tworzenie terenów inwestycyjnych, uchwalanie dla nich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  uzbrajanie tych terenów i  ich promocja. Na to nie trzeba wielkich własnych pieniędzy, na to są duże dotacje, tylko trzeba mieć pomysły i trzeba chcieć.

Jakie posiada Pan doświadczenie ?
Jestem leśnikiem. Tak się ułożyło moje życie zawodowe, że 26 lat (z małymi przerwami) kieruję Nadleśnictwem - z powodzeniem jak myślę.  W  toku codziennej pracy kieruję zespołami pracowników - z ludzkim, jak sądzę i chrześcijańskim obliczem. Oczywiście cały czas się uczę. Myślę, że posiadane przymioty i doświadczenie mógłbym z powodzeniem wykorzystać do stwarzania lepszych perspektyw rozwoju naszej małej Ojczyzny. Tutaj mieszkam i nie jest mnie obojętny jej los. Nie kandyduję dla pieniędzy, mam z czego żyć. Gdy zostanę Radnym, będę wnosił o obniżenie diet radnych o np. 50%, by przeznaczyć je na inne pilne potrzeby.

Jakie, Pana zdaniem, powinny być priorytetowe kierunki działań Rady Powiatu na najbliższe lata? Czy nie obawia się Pan zarzutów, że partia polityczna schodzi do poziomu gminnego, powiatu?
Nasz umiłowany Ojciec Święty, obecnie święty Jan Paweł II kiedyś powiedział, że: Polityka  to rozsądna troska o dobro wspólne. To jest moje jedyne i wystarczające wytłumaczenie.
Ważna jest racjonalność i skuteczność działań dla dobra wspólnego.
Najważniejsze priorytety zawarłem w swoich materiałach wyborczych, publikuję je na Facebook: s.zagrobelny, pis lubaczow, portalach: www.zlubaczowa.pl, elubaczow.com.

Działamy w zespole- to jest nasz wspólny program, w zależności od wagi, wartości problemu na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim. Żadne progi nie są mnie obce do załatwiania spraw publicznych, ważne są skuteczne realizacje celów. Myślę, że to są nasze atuty. Dla przykładu mogę wymienić najważniejsze cele, które wymagają pilnych działań:

- Inicjatywa i zabieganie o urządzenie w miastach powiatu, siedzibach gmin giełdy sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych i  ich promocja
- Budowa  chodników w terenach zamieszkałych, szczególnie przy drogach wojewódzkich i powiatowych przez zarządców tych dróg,
- Inicjowanie i udział w urządzaniu  uzbrojonych terenów inwestycyjnych dla inwestorów tworzących stabilne miejsca pracy,
- Popieranie rozwoju przedsiębiorczości w powiecie lubaczowskim,
- Harmonijna współpraca różnych szczebli samorządu w powiecie lubaczowskim.
- Wsparcie dla rozwoju przetwórstwa płodów rolnych i  owocowo-warzywnych.
- W celu realizacji planowanych zadań na terenie Powiatu, harmonijna i ścisła współpraca z   samorządem wojewódzkim, instytucjami wszystkich szczebli dysponującymi środkami pomocowymi
- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe  – urządzenie polderów z okresowo regulowanym przepływem w górnym biegu rzek.
- Tworzenie  kierunków kształcenia w szkołach średnich, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku,  doposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowe, maszyny.
- Przyjazny, ratujący zdrowie i życie szpital.
- Szerokopasmowy Internet  w każdym domu w powiecie lubaczowskim.
- Urząd przyjazny dla obywatela - stworzenie warunków sprawnej i kompetentnej obsługi mieszkańców przez urzędy podległe Starostwu.
- Budowę przedszkoli dla maluchów, zorganizowanie wg potrzeb czasowych przedszkoli w okresie spiętrzenia prac w gospodarstwach rolnych.

Jak ocenia Pan dotychczasową pracę władz powiatu?
Gdybym był zadowolony, nie kandydowałbym, to tyle krytyki, wolę mówić co chcę robić a nie skupiać się na krytyce, to niech ocenią wyborcy.

Jak Pan chce przekonać potencjalnych wyborców, aby w zbliżających się wyborach oddali na Pana głos.
Przedstawiam co chciałbym zrobić, nie rzucam słów na wiatr.   Myślę, że są to potrzebne, racjonalne propozycje. W całym swoim dorosłym życiu byłem skuteczny, racjonalny, pracujący z zespołami ludzkimi - z ludźmi i dla ludzi. Składam swoją propozycję i swoją osobę do dyspozycji społeczeństwa, wśród którego żyję.  Wytworzone materiały wyborcze traktuję jako informacje dla wyborców, nie są one bogate i ograniczone do poziomu niezbędności.


Zapraszam na wybory. Głosowanie to Twój udział w zapewnieniu sobie, Twoim dzieciom, wnukom lepszej przyszłości.
Wybierz perspektywy i przyszłość

 

 

Ostatnio dodane

Wybory samorządowe 2024

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.