Czy można mieszkać w domu bez odbioru i zakończenia budowy?

Różnie się układa nasze życie. Czasami mimo najlepszych chęci nie dopełniamy pewnych formalności bądź obowiązków. Budowa domu jest procesem długotrwałym i niełatwym. Zdarza się więc, że po jej zakończeniu – z powodu zmęczenia, niewiedzy czy trudności innej natury – nie dokonujemy formalnego zamknięcia etapu budowy i odbioru budynku do użytku. Co zrobić, jeśli taki stan trwa dłużej? Jak zakończyć te wszystkie procesy? Jakie czekają nas konsekwencje? Warto o tym wiedzieć, by uniknąć niepotrzebnych problemów.

Brak dziennika budowy

Częstym problemem osób, które mieszkają w pewnym sensie w swoim domu nielegalnie (bo np. bez odbioru), jest brak dziennika budowy. Bez niego trudno bowiem zgłosić zakończenie budowy i przystąpić do użytkowania budynku. Ciężko więc będzie znaleźć zagubiony w latach 80. czy 90. XX wieku dokument, jakim jest dziennik budowy.
Zgodnie z aktualną ustawą Prawo budowlane, a dokładnie jej artykułem 54, „do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, można co do zasady przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Inwestor, zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”.
Gdy zatem zagubiono bądź zniszczono dziennik budowy, będzie konieczne podjęcie jakiegoś działania i odbiór domu po latach będzie utrudniony. Rozwiązaniem jest zgłoszenie tego faktu lub ewentualne odtworzenie tego dokumentu (które jest w praktyce bardzo trudne). Warto też mieć na uwadze, że w międzyczasie mogła wygasnąć decyzja o pozwoleniu na budowę. Dzieje się to po 2 latach od ostatniego wpisu w dzienniku budowy. Co zatem zrobić, gdy wygaśnie pozwolenie na budowę, a ona formalnie nie jest jeszcze zakończona?

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie

Jeżeli mieszkamy w nieruchomości, której budowa została zakończona przed rokiem 1995, musimy postarać się o pozwolenie na użytkowanie. Wniosek o wydanie tego pozwolenia składa się do odpowiedniego organu. Jest nim odpowiednio powiatowy lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Ważne są załączniki do wniosku, tj.:

- oryginał dziennika budowy,
- oświadczenie kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
- protokoły badań i sprawdzeń;
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
- potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
- kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (nie stosuje się do niektórych budynków).

Jeśli faktycznie nie posiadamy dziennika, sytuacja będzie dużo trudniejsza. Wówczas trzeba przeprowadzić i wykazać postępowanie dowodowe związane z przebiegiem budowy.
Należy zgromadzić dowody takie jak dokumenty dotyczące budowy naszej nieruchomości, opinie świadków, biegłych, oględziny, ale też nagrania, mapy, filmy.
Wykazanie jednak swoich racji w takim postępowaniu jest dużo trudniejsze i bardziej skomplikowane niż tradycyjna procedura wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Czasami jednak nie mamy innego wyjścia.

Bibliografia:

https://www.prawo-budowlane.info/
https://www.eporady24.pl/Prawo_budowlane-podkategoria-8-112.html

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Ostatnio dodane

Wybory samorządowe 2024

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

ZDJĘCIA

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.