Znaczące podwyżki mandatów już w grudniu. Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym

Zdjęcie ilustracyjne fot. pxhere.comZdjęcie ilustracyjne fot. pxhere.com

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który przewiduje m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł. Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 grudnia 2021 r.

Projekt zakłada szereg zmian, które pozwolą na skuteczniejszą walkę z niebezpiecznymi zachowaniami na drodze, m.in. zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Nowością jest powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. 

- Koniec z pobłażliwością dla piratów drogowych. Statystki drogowe nie kłamią, wciąż na naszych drogach ginie zbyt dużo osób, każdego dnia przybywa rannych. Wypadki drogowe to nie tylko trauma poszkodowanych i ich bliskich, lecz także koszty dla gospodarki. Straty dla budżetu państwa z tytułu zdarzeń drogowych są szacowane na ponad 56 mld zł rocznie, w 2018 roku koszty te stanowiły 2,7 proc. polskiego PKB – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Zgodnie z policyjnymi danymi w 2020 roku zgłoszono 23 540 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu, w wyniku których 2 491 osób poniosło śmierć, a ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko. Co istotne, niemalże 90 proc. z nich wydarzyło się z winy kierujących. W 2020 roku z winy pijanych kierowców doszło do 1 656 wypadków, w których zginęło 216 osób, a rannych zostało 1 847 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących, sprawcy pod działaniem alkoholu stanowili 7,9 proc. 

Renta dla najbliższych ofiary wypadku drogowego

Projekt ma na celu usprawnienie i udrożnienie postępowania w sprawie renty, przyznawanej osobom najbliższym gdy ofiara przestępstwa poniosła śmierć w wyniku przestępstwa umyślnego. Dotychczasowe przepisy nie zapewniały żadnej koordynacji pomiędzy postępowaniem karnym i cywilnym ws. renty po zmarłym, co stawiało w szczególnie niekorzystnej sytuacji osoby małoletnie albo z niepełnosprawnością, które straciły opiekuna. W projekcie zakłada się ścisłe powiązanie postępowania karnego i cywilnego, co ułatwi i usprawni otrzymanie renty za zmarłego.

Niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie

Standardem działań firm ubezpieczeniowych w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania czy Irlandia jest włączanie do taryfy ubezpieczeń komunikacyjnych informacji o wykroczeniach popełnianych przez kierowcę. Dzięki temu firmy ubezpieczeniowe mogą zaoferować niższe składki kierowcom, którzy jeżdżą bezpiecznie. Projekt ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Grzywna może wynieść nawet 30 tys. zł

Projekt przewiduje zmianę w Kodeksie wykroczeń, zakładającą w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. 
Zwiększona zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym - do  5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do  6 tys. zł.  
Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc. 
Nowym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni.  
Zmianie ulegną także mandaty określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. 

Punkty karne zerują się dopiero po 2 latach

Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Powinno to zapewnić szybkie i skuteczne doprowadzenie do wykonania kary. 
Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Limit  punktów karnych nie ulegnie zmianie. 

Pieniądze z mandatów trafią na budowę dróg

Nowym rozwiązaniem jest kierowanie środków pochodzących z grzywien na finansowanie zadań inwestycyjnych związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych oraz budowy lub przebudowy dróg krajowych  co przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zmiana w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ma na celu określenie wpływów do KFD z grzywien za wykroczenia określone niniejszym projektem ustawy. 

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za fałszowanie wskazań tachografu

Projekt ustawy przewiduje odebranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych. Rozwiązanie to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewni przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji wśród podmiotów wykonujących przewozy drogowe.

Łatwiejsze ściąganie należności z mandatów

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie nieuchronności kary i egzekucji grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe. 

Zwiększenie ochrony pieszych

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu) wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów. 

Wyższe kary dla prowadzących po alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tyś zł. 
W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tyś zł. 

Niestosowanie się do ograniczenia prędkości nie będzie się opłacało

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł. 

Bezpieczniej na przejazdach kolejowych

Objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków z udziałem pojazdów szynowych. Za takie wykroczenia będzie grozić minimalna grzywna w wysokości 2 tys. zł. 

Większa kara za jazdę bez prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca ww. wykroczenia w ciągu 2 lat popełni takie wykroczenie ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Wejście w życie nowych rozwiązań zaplanowano na 1 grudnia 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Komentarze   

Zachwyt zachwyt
+14 # Zachwyt zachwyt 2021-07-29 09:51
HAHAHAHAHA od kiedy zwiększenie dolegliwości karnej wpływa na poprawę bezpieczeństwa - ŚMIECHU WARTE! Ta opcja na siłę już szuka kasy - widać na każdym kroku.
Zwiększenie ochrony pieszych przez podniesienie mandatów - paranoja.
Zwiększeniem ochrony pieszych, byłoby nakazanie im zatrzymać się przed każdym przejściem przez ulicę i porozglądać - zasady które każdy człowiek uczy się w podstawówce. Teraz pieszy ma pierwszeństwo, więc nie będzie się tym przejmował tylko wparuje na ulicę, nie zdając sobie sprawy, że kierujący np: tirem albo innym samochodem, ma mniejsze możliwości jeśli chodzi o manewr w takiej sytuacji.
Podobnie z rowerzystami i przejeżdżaniem przez pasy w miejscu gdzie nie ma wydzielonej trasy dla rowerów.
Bezpieczeństwo zwiększymy tylko sami - jeśli rozsądnie podejdziemy do kwestii zaufania na drodze. Podwyższenie mandatów nic tu nie da.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cxv
-18 # cxv 2021-07-29 11:24
zachecam wszystkie lemingi po do jeżdżenia zgodnie z przepisami!!! lemingi pis NIE zachecam do czegos odwrotnego!!!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Cięta riposta
+12 # Cięta riposta 2021-07-29 11:42
Cytuję cxv:
zachecam wszystkie lemingi po do jeżdżenia zgodnie z przepisami!!! lemingi pis NIE zachecam do czegos odwrotnego!!!

Ciebie zachęcam do jazdy dwójką popod rów.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
cxv
-7 # cxv 2021-07-29 21:37
riposta cieta jak twoje gacie
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Cięta riposta
+7 # Cięta riposta 2021-07-29 22:09
Cytuję cxv:
riposta cieta jak twoje gacie

Głodnemu zawsze chleb na myśli.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Cięta riposta
+12 # Cięta riposta 2021-07-29 11:57
Cytuję cxv:
zachecam wszystkie lemingi po do jeżdżenia zgodnie z przepisami!!! lemingi pis NIE zachecam do czegos odwrotnego!!!

polak2010 zapomniałeś zmienić nick? Bo do tej pory tylko ty używałeś zwrotu "leming"
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Date
-3 # Date 2021-08-01 14:28
Obyś nie był mile zaskoczony
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
AntyPiS
+10 # AntyPiS 2021-07-29 12:26
Są dobre pomysły np. jeśli chodzi o to, że pijany kierowca ma płacić rentę rodzinie osoby do której śmierci doprowadził. Podwyższanie mandatów nic wielkiego nie da. Powinno to być po prostu uzależnione od zarobków osoby zatrzymanej. Taki zwykły Kowalski przy minimalnej to odczuje. Ale np. taki Kurski czy Obajtek to tylko się zaśmieje na wartość mandatu za prędkość. Np. w Norwegii jest przelicznik procentowy i złapano najbogatszą kobietę w Norwegii i zapłaciła 110 tys. złotych. Już w 2013 roku myślano nad tym w Polsce czy nie wprowadzić, ale zanim przepisy dało się ruszyć to do władzy doszło PiS i porzuciło temat. Może się bali, ze Szydło jak przydzwoniła w Matiza to zbankrutuje :lol: Taka moja mała złośliwość ;-) Ale serio to by mogło być bardziej odstraszające dla kierowców powodujących niebezpieczeńst wo na drodze.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Arch Enemy
-1 # Arch Enemy 2021-08-07 07:44
Szydło przydzwonila w Seicento nie w Matiza trzymajmy się faktów.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
polak2010*
+10 # polak2010* 2021-07-29 17:55
Karac, karać, a czy ktos spojrzał jak oznakowane sa nasze drogi? Ile znakow przeczą jedne drugiemu? Policja zawsze będzie kryta ma ma znak, ma przepis, a głąb zabuli
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |
Arch Enemy
-1 # Arch Enemy 2021-08-07 07:46
Jak pissowcy to przepchają to kierowcy im podziękują. Pożegnamy pobożną socjalistyczną ekipę.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem |

Dodaj komentarz

Pamiętaj o tym, że w internecie nie jesteś anonimowy.

To Ty odpowiadasz, za to, co piszesz – portal w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności prawnej za Twoje teksty. Przypominamy, również że dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum. Jeśli uważasz, że któryś z komentarzy nie powinien się tu ukazywać zgłoś nam to: redakcja@zlubaczowa.pl.

Ostatnio dodane

Wybory samorządowe 2024

Najbliższe wydarzenia

Na sygnale

ZDJĘCIA

OSTATNIO NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

HOME | REKLAMA | PATRONAT MEDIALNY | | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN FORUM| KONTAKTfeed-image RSS

ZLUBACZOWA.PL - informacje Lubaczów, powiat lubaczowski.